levy

ANGLIČTINA pro DĚTI s HELEN DORON

pravy
levy2 DOMUNOVINKYO NASSPOLUPRACENAPSALI O NÁSAKREDITACEKONTAKT
pravy2

ZKOUŠKY CAMBRIDGE 2015

CT

 

V měsících březnu a dubnu probíhá celostátní testování v mezinárodně uznávaných zkouškách Cambridge English Language Assessment v 16 pobočkách Helen Doron English, konkrétně ve městech: Jihlava, Vlašim, Most, Praha 9, Příbram, Plzeň, Kladno, České Budějovice, Znojmo, Brno, Olomouc, Zlín, Hradec Králové, Uherské Hradiště, Mladá Boleslav a Opava.

Letošního testování se zúčastní na 500 studentů z celé republiky. V uplynulých dvou letech byli naši studenti mimořádně úspěšní. V ústních částech zkoušek totiž dosáhli dokonce téměřo 20 % lepších výsledků, než je celosvětový průměr.

„Testy Cambridge nám potvrdily, jak výborné výsledky metodika Helen Doron přináší, a to hlavně v konverzaci a spontánní komunikaci. V uplynulých dvou letech naši studenti získali v průměru 4,75 z maximálního počtu 5 bodů za ústní část zkoušky ve všech úrovních obtížnosti. V 81% případů zvládly tuto část zkoušky naprosto bez chyby na plný počet bodů, celosvětový průměr stoprocentní úspěšnosti v této části testů je přitom jen 63%,“ vysvětluje hlavní metodička HDE pro Českou republiku, mgr. Barbora Tošenovská.

Pro studenty Helen Doron English jsou mezinárodně uznávané zkoušky pro děti Cambridge Young Learners Exams (YLE) pouhým začátkem a prvním ze schůdků pomyslného žebříčku, po kterém mohou stoupat, a současně výborným povzbuzením a motivací pro další studium.

“Jsme rádi, že řada studentů naváže na své úspěchy z předchozích let absolvováním vyšších úrovní zkoušek, konkrétně Key English Test (KET) a Preliminary English Test (PET), které jsme v letošním roce nově zařadili, “ uvádí ing. Lucie Bechná, manažerka Cambridge zkoušek autorizovaného centra Cambridge English Language Assessment v Opavě.

 

Zkoušky Cambridge English YLE

patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích.

Typy zkoušek (zdroj: Cambridge English Language Assessment)

 
STARTERS

Zkouška je stanovena na úroveň CEFR pre-A1. Děti si vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem. Zkouška poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

MOVERS

Zkouška je stanovena pro úroveň CEFR A1. Na této úrovni můžete očekávat, že dítě:

·         se dokáže účastnit konverzace na předvídatelné téma,

·         rozumí základním oznámením, pokynům a informacím,

·         umí vyplnit základní formuláře a napsat poznámky včetně údajů o čase, datu a místu.

FLYERS

Zkouška je stanovena pro úroveň CEFR A2. Na této úrovni můžete očekávat, že dítě:

·         rozumí základním frázím a výrazům a aktivně je používá,

·         umí se představit a zodpovědět základní otázky týjající se jeho osoby,

·         dokáže jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně,

·         umí napsat krátké, jednoduché poznámky.

KET for Schools

Zkouška je stanovena pro úroveň CEFR A2. Na této úrovni žáci dokážou:

·         porozumět základním frázím a výrazům a aktivně je používat,

·         představit se a odpovědět na základní dotazy týkající se jejich osobních údajů,

·         jednat s anglicky hovořícími osobami, které mluví pomalu a zřetelně,

·         napsat krátké, jednoduché poznámky.

PET for Schools

Zkouška je stanovena na úrověň CEFR B1. Na této úrovni žáci dokážou:

·         porozumět hlavním bodům jasných pokynů a veřejných hlášení,

·         porozumět pokynům, které učitel uděluje ohledně výuky a domácích úkolů,

·         klást jednoduché otázky a účastnit se věcných rozhovorů ve školním a studijním prostředí,

·         vyjádřit psanou formou popis událostí, např. školního výletu