levy

ANGLIČTINA pro DĚTI s HELEN DORON

pravy
levy2 DOMUNOVINKYO NASSPOLUPRACENAPSALI O NÁSAKREDITACEKONTAKT
pravy2

30 TIPŮ, JAK ZVÝŠIT DĚTEM SEBEDŮVĚRU

charakterové vlastnosti

V rámci 30. oslav založení Helen Doron English, věnujeme pozornost 30. užitečným tipům pro rodiče a učitele, díky kterým vaše dítě vyroste v sebevědomého a charakterního člověka.

 
1. Důležité je, jak se chovám, méně již, jak vypadám.
2. K ostatním se chovám tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně.
3. Je v pořádku smát se vtipným věcem, nikdy ale ne ostatním lidem.
4. Věřím sám sobě, že zvládnu důležité úkoly.
5. Ke každému přistupuji s respektem.
6. Když naslouchám, dávám tím ostatním najevo, že mi na nich záleží.
7. Jako správný občan dobrovolně nabízím pomoc ostatním.
8. Jsem sám sebou a rozhoduji se tak, aby byla má rozhodnutí pro mne prospěšná.
9. Každý den je novou příležitostí k novému začátku a dělání toho nejlepšího, co umím.
10. Snažím se porozumět, jak se cítí mí přátelé.
11. Když udělám chybu, poučím se z ní.
12. Mám radost, když se mohu podělit s ostatními.
13. Své problémy řeším tak, abych neublížil sobě ani ostatním.
14. Když se na lidi usmívám, úsměv většinou opětují.
15. Své přátelé podporuji, aby jednali podle svého nejlepšího svědomí.
16. Jsem čestný člověk, nepodvádím ani nekradu.
17. Snažím se být kreativní, tancuji, maluji nebo píšu.
18. Když řeknu, že něco udělám, postavím se k tomu zodpovědně.
19. Jsem vděčný za to, co mám a umím se podělit s ostatními.
20. Každý den se snažím naučit něco nového.
21. Když se věci nedějí tak, jak chci, snažím se je vylepšit.
22. Nedělám si legraci z ostatních.
23. Když dělám to nejlepší, co umím, cítím se být úspěšný.
24. Zdravě se stravuji, cvičím a dostatečně odpočívám.
25. Když spolupracuji s ostatními, zvládnu udělat víc práce.
26. Rád/a poznávám děti, které se ode mne nějakým způsobem liší.
27. Protože říkám pravdu, přátelé mi věří.
28. V ostatních hledám to dobré.
29. Myslím dřív, než jednám. To, jak se chovám k ostatním, ovlivní, jak oni budou jednat se mnou.
30. Záleží mi na planetě Zemi, a proto ji neznečišťuji, recykluji.

 
Žijeme v době, kdy naučit naše děti, aby byly samy k sobě upřímné, se stává velkou výzvou. Mladí lidé jsou zahlceni technikou, obklopeni nereálnými sliby reklamy, politiků, ale také televizními programy a zábavnými filmy svým obsahem pro děti nevhodné, i když jsou na ně přímo cílené. Jako rodič nebo učitel se možná cítíte poraženi předem v pokusech rozvinout u dětí charakterové vlastnosti jako jsou čestnost, respekt k sobě samým i ostatním, skromnost, odvahu či altruismus. V této výzvě nejste sami.

 
Těchto 30 tipů může být využito různými způsoby jak rodiči, tak také učiteli a jsou relevantní pro všechny věkové skupiny. Na začátku každého týdne můžete každou z těchto myšlenek přeposlat, přečíst a diskutovat nad jejich obsahem. Každý den si ji pak můžete s dětmi přečíst. Na konci týdne se jich zeptejte, co se naučili a jak danou myšlenku aplikovali v každodenním životě. Požádejte děti, aby vám dali písemné nebo ústní příklady. Mohou také namalovat obrázek, aby vysvětlili své myšlenky.